Factories, Farmers, Forests

Ethiopia women

FairChain Moonshot Expeditie

Moyee Coffee is een sociale onderneming en staat garant voor 50% experiment, 50% goede koffie en 100% future business. Ons doel is om een 50/50 balans tussen koffieproducenten en koffiedrinkers te creëren. Het branden en verpakken vindt plaats in Ethiopië, wij verkopen de koffie en de waarde wordt netjes gedeeld: een eerlijke relatie tussen producenten en consumenten. Naast de 20% FairChain premie voor de koffieboeren, laten we 300% meer geld achter in het koffieproducerende land, door de waarde toevoegende activiteiten te verplaatsen naar land van herkomst. 

Daarom noemen we onze koffie ‘FairChain’. Het FairChain principe stelt als doel, het aanpakken van de drie key impact principes. Allereerst: we streven naar gelijke toegevoegde waarde (creating shared value). Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de economie van morgen zal worden gestuurd door inclusieve, regeneratieve business modellen, die het ondernemen concurrentievermogen combineert, en daarmee verder kijkt dan enkel de aandeelhouderswaarde. Ten tweede: streven we naar kwaliteit, niet liefdadigheid. We zijn geen liefdadigheidsinstelling, we zijn serieuze koffie liefhebbers. Sinds 2012 doen we er alles aan om de hele koffieketen op zijn kop te zetten door een nieuwe, maar radicaal andere koffieketen op te ontwerpen, om zo te kunnen concurreren op kwaliteit en niet op armoede. Ten derde: wij geloven in handel, niet in hulp. Wij staan voor sociaal ondernemersschap, niet voor ontwikkelingshulp. Alle drie de prinicipes hebben te maken met het algemene hoofddoel van Moyee: het creeren van een koffie-industrie waarbij alle belanghebbenden gelijk worden behandeld en beloond.  

Om ons doel wat concreter en tasbaarder te maken, focussen we ons op drie impact moonshots: economisch, sociaal en ecologisch. Of, om in de landbouw termen te blijven: fabrieken, boeren en bossen.

Fabrieken

Als we de term fabrieken noemen, bedoelen we de economische impact. Economische impact is de eerste stap naar radicale gelijkheid. Om economische waarde toe te voegen, hebben we koffiebranders opgezet, in het land van herkomst, naar westerse standaarden. Hiermee willen we werkgelegenheid stimuleren en banen creeren voor de lokale bevolking. Ons doel is om koffie te verkopen die 100% geteeld, geroosterd en verpakt is in land van herkomst. 

Boeren

Als we over ‘boeren’ spreken, hebben we het over de sociale impact. Ons doel is om boeren te ondersteunen en te helpen naar een leefbaar inkomen. Dit doen we niet alleen door de 20% premie bovenop de koffiemartkprijs te betalen, maar ook door 1,50 te investeren in het Living Income Differential. Deze waarde wordt geinvesteerd in materialen en financiële trainingen. Moyee vindt dat koffie producerende landen hun onschatbare waarde binnen de koffieketen meer zouden moeten benadrukken. Ze hebben hier namelijk alle recht op. Het is tenslotte hun koffie!

Bossen

Als we van ‘bossen’ spreken, hebben we het over de ecologische impact. We hebben een grote focus op het vergroten en behouden de biodiversiteit van onze bossen. This requires constantly assessing how to minimize our CO2 emissions. Daarvoor hebben we in 2019 een ambiliteus tree-planting programma opgezet, waarbij het inkomen van de boer wordt geboost, we lokale bossen beschermen en onze zero-emission moonshot kickstarten.

Terwijl we vooruit schieten in het waarmaken van onze dromen, blijven we manieren vinden om de theorie in praktijk te brengen. En voorbeeld hiervan is de True Cost Methodology. Deze tool zal worden gebruikt om alle positieve en negatieve externaliteiten van ons productieproces in kaart te brengen. Simpel gezegd, deze tool stelt ons in staat om praktijk te evalueren en uiteindelijk te verbeteren. Allemaal zodat we een positieve invloed kunnen uitoefenen op het leefbaarinkomen van iedereen in de koffieketen. Dit zal zeker niet gemakkelijk zijn, maar we zijn goed opweg om de koffiewereld radicaal te veranderen. Op z’n minst bewijzen we hiermee dat het kan.

MICROLOT - KERUGOYA